Propozice závodu Enduro Cross Country Chucelna 2022

Chuchelna 01.05.2022

Název závodu: Motorsport Chuchelna Enduro Cross Country

Neděle 01.05.2022 – Motorsport Chuchelna ECC – závod jednotlivců na 120 minut

(dle propozic Motorsport Chuchelna ECC 2022)

Kategorie jednotlivců:

85ccm

Licence A

Licence B

Hobby E1

Hobby E2

Hobby E3

Veterán Profi

Veterán Hobby

1.Pořadatel podniku

Motorsport Chuchelna

Ředitel podniku:         Jan Kudrnáč, tel. 723904644, email: msch@endurocc.cz

Zástupce ředitele:       Michal Strnad, tel. 724107168

Vedoucí trati:              Michal Buriánek, tel. 773785241

Sekretariát podniku:   Chuchelna, areál lyžařského vleku Kozákov

GPS Loc: 50.5950928 N, 15.2723653E,

- otevřen 29.4.2022 17.00 hod.

Webové stránky: www.endurocc.cz, www.ms-ch.cz

2. Přihlášky

- na závodišti – pátek 29.4.2022 17.30-18.30 hod.

- sobota 30.4.20222 7,30 hod. - 08.15 hod.

- neděle 01.05.2022 08.00hod. - 09.00 hod.

Registrace startovních čísel na www.endurocc.cz.

3. Kontrola tratě

Kontrola okruhu a testu bude provedena činovníky 30.5.2022 v 18:00 hodin. V případě nepříznivého počasí může být okruh zkrácen.

4. Přejímka jezdců

administrativní přejímka jezdců – na závodišti v prostorách sekretariátu podniku:

- pátek 29.4.2022 17.30-18.30 hod.

- sobota 30.4.20222 7,30-08.15 hod.

- neděle 01.05.2022 08.00hod. - 09.00 hod.

Na nedělní závod jednotlivců se lze přihlásit v pátek, sobotu i neděli. Pro každého jezdce, který pojede v neděli závod jednotlivců platí povinnost dostavit se na formální přejímku v neděli 01.05.2022, v době od 08.00-09.00 hod. Jezdec se dostaví s přilbou, se kterou pojede závod. Na helmu mu bude umístěn elektronický čip.

5. Startovné

- neděle 01.05.2022

- startovné jednotlivci – 800,- Kč

Startovné se platí u formální přejímky.

Startovat se bude s elektronickými čipy. Čip bude jezdci připevněn na přilbu u administrativní přejímky. Cena čipu je 40,- Kč a platí se časoměřičům.  Čipy se nevrací. Jezdci zůstává do dalšího závodu seriálu.

6. Pořadí na startu

Dle přihlášek jezdců u formální přejímky.  Rozhodující pro postavení na startu je čas podání přihlášky u formální přejímky. Toto ustanovení může být upraveno pořadatelem s ohledem na množství přihlášených jezdců (hromadný nájezd na start)

7. Porada s jezdci / Oficiální informace - rozprava

Uskuteční se v prostoru přejímky, čas porady bude upřesněn na oficiální vývěsce. Porady se povinně zúčastní oficiální činovníci a jezdci převzatí do soutěže. Na této poradě se budou projednávat náležitosti týkající se pravidel-řádů a bezpečnosti startu v této soutěži. Podané informace jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Ředitel soutěže ani oficiální činovníci nejsou povinni předávat tyto informace navíc jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením jezdců v depu. Oficiální informace budou vždy zveřejněny na oficiální vývěsce pořadatele, jejíž umístění bude uvedeno u přejímky jezdců a strojů.

8. Časový harmonogram

Pátek 29.04.2022

- formální přejímka pátek 17,30-18,30 hod. (všichni jezdci se helmou a vyplněnou přihláškou)

Sobota 30.04

- formální přejímka 07.30-08.15 hod. (všichni jezdci se helmou a vyplněnou přihláškou)

Neděle 01.05.2022

- formální přejímka 08.00 – 09.00 hod. (všichni jezdci se helmou a vyplněnou přihláškou)

- rozprava – 09.15 hod.  vprostoru formální přejímky

- start závodu - 10.00hod., „po vlnách“ (jeden závod, řazení na start v pořadí: Licence +Veterán, Hobby + 85ccm), v případě velkého množství přihlášených jezdců budou vypsány dva samostatné závody

- slavnostní vyhlášení výsledků závod Motorsport Chuchelna ECC – 14.00 hod.

Časový harmonogram víkendu ECC může být upraven.

Nedělní závod jednotlivců se koná dle propozic Motorsport Chuchelna ECC 2022.

9. Časomíra

Pavel Pěnička

- měření elektronicky na čipy

Kategorie, zařazení jezdců do kategorií:

Licenční jezdci – Licence A, Licence B,

                                                   Startovní čísla 1-99

                          - Veterán Profi

                                                   Startovní čísla 200-299

Hobby jezdci – E1, E2, E3, do 85ccm

                                                   Startovní čísla 100-199

                   - Veterán Hobby

                                                   Startovní čísla 200-299   

HOBBY, Veterán Hobby: ve třídě hobby mohou startovat jezdci jen pokud oba jezdci splňují status Hobby jezdce, dle těchto pravidel je za takového jezdce považován každý, kdo nevlastní Enduro nebo Motocross licenci a nebo je držitelem licence „C“ pro Enduro a Motocross.

Třídy E1, E2, E3 – rozdělení motocyklů

E1 – motocykl do 125ccm 2 T, do 250 4 T

E2 – motocykl nad 125ccm 2 T do 250 2 T, nad 250 4 T do 450 4 T

E3 – motockyl nad 250 2 T, nad 450 4 T

VETERÁN: jezdec nad 40 let, ročníku 1982 a starší

V sporných případech o zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje vedení závodu a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.  V případě účasti zahraničního jezdce určí kategorii pořadatel po konzultaci s ním.

Motocykl a startovní čísla:

Motocykly mohou být typu enduro, nebo motocross. Musí být označeny startovním číslem přiděleným pořadatelem vpředu a po obou stranách. Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad by měly být v matných barvách, aby se na slunci neleskly. Nejmenší rozměr číslic je: výška 140 mm, šířka 80 mm, mezera mezi číslicemi 15 mm. Čísla a podklad musí být kontrastní – např. Černé číslo na tmavomodrém podkladu je nepřípustné. Jezdci budou dále rozlišeni elektronickými čipy, které jim budou nelepeny na helmu u formální přejímky. Ředitel závodu, nebo jím určený zástupce, může vyloučit během podniku účast na motocyklu, jehož konstrukce nebo stav vykazují nebezpečné prvky.

 Čísla se rezervují na přihlašovacím formuláři na webu www.endurocc.cz, existuje i možnost přihlásit se na závodě při formální přejímce.

Přihlášky, rezervace čísel:

Přihlášky předem se neposílají. Řádně vyplněnou přihlášku přinesou jezdci na formální přejímku závodu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách www.endurocc.cz. Rezervaci startovního čísla provedou jezdci rovněž na stránkách seriálu. Výjimečně lze provést i při formální přejímce. Za jezdce mladšího osmnácti let se musí podepsat jeho zákonný zástupce.

Přejímka jezdců

Administrativní přejímka jezdců a strojů probíhá v sekretariátu závodu dle časového harmonogramu pořadatele jednotlivých podniků. Na administrativní přejímku se dostaví 

každý jezdec, předloží řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku k závodu. Na přejímku se dostaví s přilbou, se kterou pojede závod. Na přilbu mu bude u přejímky nalepen elektronický čip. Cena čipu není zahrnuta ve startovném, hradí ji jezdec zvlášť u administrativní přejímky časoměřičům ve výši 40 Kč.

Každý jezdec, který se v neděli účastní závodu, má povinnost dostavit se k formální přejímce i v neděli!!!! Bude zde provedena kontrola čipu. Kdo neprojde přes formální přejímku, tak se nemůže účastnit závodu!!!

Startovné:

- 800,- Kč

Trénink

Trénink je zakázán. Jezdci a jejich doprovod mohou (je doporučeno) absolvovat pěší prohlídku trati bez jakéhokoli dopravního prostředku. Trestem za projetí trati, případně její části, na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení.

Rozprava s jezdci

Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru administrativní přejímky v předem určených časech. Rozpravy se musí zúčastnit následující: ředitel závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní závodu a zástupci jezdců. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

Závod jednotlivců

Závod je vypsán pro jednotlivce. Délka závodu je 120 minut.  Jezdec může startovat pouze na jednom stroji.

Servisní zóna – DEPO

DEPO je zřízeno. Depo je vždy umístěno bezprostředně za časomírou. V prostoru depa je zakázána jízda v protisměru. Jezdec, který do servisní zóny vjíždí, nebo z ní vyjíždí je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy tak, aby neomezil nebo neohrozil ostatní účastníky závodu a dává vždy přednost jezdci na trati. Porušením těchto pravidel může být potrestáno vyloučením ze závodu.

Během doplňování pohonných hmot musí být motor motocyklu v klidu, použití tankovacích podložek je povinné. V celém prostoru servisní zóny je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Porušením těchto pravidel bude vyloučení týmu ze závodu.

Průběh závodu

Společný odjezd do startovního prostoru, odkud jsou jezdci vyvoláni na startovní čáru, kde si vybírají místo. Jestliže jede více tříd v jedné jízdě, startuje se tzv. po vlnách. Když jsou všichni jezdci na startu srovnáni, na pokyn startéra si zahřejí motory. Start probíhá s motory v klidu. Startuje se po vlnách, čas se nepřepočítává.

Signalizace: Jedna minuta do startu, potom cedule 15 a za 15 vteřin mávnutí praporkem vzhůru. Teprve v tento moment jezdci startují stroje a odjíždějí.Předčasné našlápnutí se řeší domluvou. V případě nutnosti může pořadatel jezdce i vyloučit.

Po odjetí 120-ti minut se mává cíl – nečeká se na prvního jezdce v pořadí. Podle průjezdů jednotlivými koly se vede tabulka průjezdů, ze které je jasné, kdo ujel kolik kol a v jakém pořadí. Závod se měří elektronicky, tzv. na čipy. Výsledky budou po zpracování vyvěšeny na tabuli pro informaci jezdců a jejich případné dotazy, nebo připomínky.

Po 30-ti minutách vyvěšení jsou výsledky platné. V průběžných výsledcích se potom získané body přičítají. V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být závod zkrácen.

Trať závodu

Kontrola trati závodu bude provedena činovníky závodu. V případě nepříznivého počasí, nebo jiného vyššího vlivu, může být okruh zkrácen.

V případě, že jezdec z důvodu nehody nebo poruchy opustí trať, musí se vrátit zpět bezpečným způsobem co nejblíže místu, kde ji opustil, aniž by získal nějakou výhodu. Jezdec, který úmyslně opustí trať nebo si ji zkrátí, může být vyloučen ze závodu, případně potrestán jiným způsobem (trestné minuty). Jízda mimo trať nebo v protisměru je zakázána a jezdec, který se tím proviní, bude vyloučen.

Jezdec

Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně a není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, je schopný kontrolovat a ovládat svůj motocykl. Jezdec musí být vybaven motokrosovou výstrojí. Používat tyto ochranné pomůcky, přilbu, ochranné brýle, pevné boty, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice, s ohledem na vlastní bezpečnost, a i bezpečnost ostatních účastníků závodu.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků bude probíhat ihned po skončení závodů.

V závodě bude oceněno prvních pět dvojic v každé kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo odměnit další závodníky dle svého uvážení.

Bezpečnost

Každý účastník závodů a celého seriálu je povinen dodržovat pokyny organizátora a traťových komisařů. Každý účastník vstupuje do prostoru závodu na vlastní nebezpečí a zodpovídá za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V depu a je v době konání soutěže zřízen prostor pro odpad ekologicky závadných látek. Porušení zákona ochrany životního prostředí bude pokutováno částkou stanovenou ředitelem nebo zástupcem ředitele soutěže. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

Výklad těchto ustanovení je zcela v pravomoci vedení soutěže, které může vyloučením ze soutěže zakročit proti každému jezdci, nebo jeho doprovodu, jedná-li se o porušení zásad tohoto ustanovení, ochrany životního prostředí, ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, nebo diváků a nesportovní chování. Podpisem přihlášky-soupisky při přejímce do soutěže jezdci potvrzují, že startuje na vlastní nebezpečí a rizika, že souhlasí s pravidly a propozicemi závodu vydaným organizátorem/pořadatelem této soutěže. Dále se jezdci se zavazuji, že nebude nárokovat na POŘADATELI škody na motocyklu a jeho příslušenství, vzniklé při nehodě, ohni, nebo jiných případech v průběhu této soutěže. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce. Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu a jeho příslušenství, případně jeho odcizení.  Jezdci podpisem potvrzují že má uzavřené zdravotní pojištění ze zákona (VZP, OZP, MV atd.), že jsou pojištěni pro případ úrazu či smrti při sportovních akcích a že nebude požadovat případné odškodnění na pořadateli-organizátorovi. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce.!!!!!!

ECC © COPYRIGHT 2023, ALL RIGHTS RESERVED

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít