Seriálové věci

Sice nám závody  pokračují až na podzim,ale to nemění nic na tom,že bychom nemohli prodávat seriálové propagační materiály. Trička,vesty,samolepky pokud má někdo zájem,nemám problém poslat to poštou :-)

Hits: 1346

Přihláška na závody

Jako každý rok je zvykem,aby se každý závodník na prvních závodech seriálu ecc přihlásil.Tuto přihlášku stačí vyplnit pouze na prvních závodech seriáulu KTM ECC.

Děkujeme za pochopení

 

Přihláška k závodům seriálu

KTM ENDURO CROSS COUNTRY 2017

Startovní číslo: ____________ Kategorie: ______________________

Název týmu: _____________________________________________________

Jméno a příjmení: _______________________ Datum narození: __________

Bydliště: _________________________________________________________

Prohlášení účastníka seriálu:

Účastník akce zprošťuje svým podpisem odpovědnosti pořadatele, pomocníky, činovníky a zástupce pořadatele odpovědnosti za ztrátu, škodu nebo zranění, které se může přihodit v průběhu akce.

Účastník se zavazuje dodržovat v rámci akce zákony České republiky a nebude se pohybovat s motocyklem mimo určenou trasu, technickou a administrativní zónu akce a že se bude chovat ohleduplně a v souladu s pokyny pořadatele, což svým podpisem stvrzuje.

Účastník dále přebírá plnou odpovědnost vůči třetím osobám za ztrátu, škodu nebo zranění, za které je částečně nebo úplně zodpovědný nebo sám způsobil. Účastník svým podpisem stvrzuje, že se akce účastní na vlastní nebezpečí a nebude vymáhat případnou škodu na pořadateli akce ani na ostatních účastnících akce!!!

Podpis jezdce (zákonného zástupce)…………………………………………………

Přihlášku je třeba vyplnit jen před prvním startem v sezoně, jako další přihlášení stačí podpis do startovní listiny.

Hits: 1309

ECC Chuchelna

                                 Pár otázek pro pořadatele Motorsportu Chuchelna

  1. Na co se můžeme těšit na závody do Chuchelny? Máte přichystané nějaké umělé či přírodní překážky na trati?

Zajímavostí trati je výškové převýšení 160m.

Na trati naleznete:        

*  rychlé úseky (sjezdovky)

*  skok (hrana sjezdovky)

*  technické pasáže (kamenité hrobky, kořeny) – mezi sjezdovkami

*  blátivé úseky (v okolí vodní nádrže pod cestou)

*  technická pasáž kameny (v lesním úseku pod cestou)

  1. Kudy se dostaneme na trať?

Viz. mapa

  1. Kde se bude nacházet depo?

Viz. mapa

  1. Kde se bude nacházet dětská trať?

Dětská trať bude u nástupní stanice lyžařského vleku.

  1. Budou moci děti v pátek navečer si přijet zatrénovat? Pokud ano od kolika hodin?

Viz. harmonogram

  1. Máte přichystané pro závodníky nějaké super úseky na trati?

Viz. Bod 1

  1. Start bude na sjezdovce,jako bylo zvykem?

Start a směr závodu bude shodný s předchozími ročníky.

Omlouváme se všem, kteří chtěli navštívit naše internetové stránky www.msch.cz. Stránky byly opakovaně napadeny, a ještě se nám je nepodařilo zprovoznit. Veškeré informace o závodu budou umístěny na www.endurocc.cz a na facebookovém profilu MSCH.

Děkujeme za pochopení.

Motorsport Chuchelna, z. s.

Hits: 1552