Přihláška na závody

Jako každý rok je zvykem,aby se každý závodník na prvních závodech seriálu ecc přihlásil.Tuto přihlášku stačí vyplnit pouze na prvních závodech seriáulu KTM ECC.

Děkujeme za pochopení

 

Přihláška k závodům seriálu

KTM ENDURO CROSS COUNTRY 2017

Startovní číslo: ____________ Kategorie: ______________________

Název týmu: _____________________________________________________

Jméno a příjmení: _______________________ Datum narození: __________

Bydliště: _________________________________________________________

Prohlášení účastníka seriálu:

Účastník akce zprošťuje svým podpisem odpovědnosti pořadatele, pomocníky, činovníky a zástupce pořadatele odpovědnosti za ztrátu, škodu nebo zranění, které se může přihodit v průběhu akce.

Účastník se zavazuje dodržovat v rámci akce zákony České republiky a nebude se pohybovat s motocyklem mimo určenou trasu, technickou a administrativní zónu akce a že se bude chovat ohleduplně a v souladu s pokyny pořadatele, což svým podpisem stvrzuje.

Účastník dále přebírá plnou odpovědnost vůči třetím osobám za ztrátu, škodu nebo zranění, za které je částečně nebo úplně zodpovědný nebo sám způsobil. Účastník svým podpisem stvrzuje, že se akce účastní na vlastní nebezpečí a nebude vymáhat případnou škodu na pořadateli akce ani na ostatních účastnících akce!!!

Podpis jezdce (zákonného zástupce)…………………………………………………

Přihlášku je třeba vyplnit jen před prvním startem v sezoně, jako další přihlášení stačí podpis do startovní listiny.